IZJAVA O ZASEBNOSTI

To spletno mesto (v nadaljevanju: »spletno mesto«) zagotavlja Bayer d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »mi« ali »nas«). Za dodatne informacije o ponudnikuspletnega mesta si oglejte naše podatke o podjetju.

Obdelava osebnih podatkov

V nadaljevanju vam želimo predstaviti informacije o tem, kakopoteka obdelava vaših osebnih podatkov, ko uporabljate našespletno mesto. Če v naslednjih poglavjih ni navedeno drugače, pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izhaja izdejstva, da je takšna obdelava nepogrešljiva za dostop do funkcijspletnega mesta, ki ga zahtevate (točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Uporaba našega spletnega mesta

Dostop do našega spletnega mesta

Ko dostopate do našega spletnega mesta, vaš brskalnik prenesenekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Da bi lažje dostopali do spletnega mesta, se zbirajo naslednji podatki, ki se za kratek čas shranijo in uporabijo:

//IP-naslov

//datum in čas dostopa

//razlika v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom(GMT)

//vsebina zahtevka (specifična stran)

//stanje dostopa/koda stanja HTTP

//prenesena količina podatkov

//spletna stran, ki zahteva dostop

//brskalnik, jezikovne nastavitve, različica operacijskega sistemaprogramske opreme brskalnika in površina

Poleg tega bomo za zaščito svojih legitimnih interesov te podatkeshranili za omejeno časovno obdobje, kar nam bo omogočilo, da bomo sprožili sledenje osebnih podatkov v primeru poskusanepooblaščenega dostopa do naših strežnikov (točka f prvegaodstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Nastavitve piškotkov

Kaj so piškotki?

To spletno mesto uporablja tako imenovane »piškotke«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se prek vašega brskalnika shranijo v pomnilnik vašega terminala. Pri tem shranjujejo določeneinformacije (na primer izbrani jezik ali nastavitve mesta), ki nam jihlahko vaš brskalnik (odvisno od življenjske dobe piškotka) pošlje obvašem naslednjem obisku našega spletnega mesta.

Katere piškotke uporabljamo?

Razlikujemo med dvema vrstama piškotkov: (1) funkcionalni piškotkiso tisti, brez katerih bi bila funkcionalnost našega spletnega mestaokrnjena, medtem ko se (2) izbirni piškotkiuporabljajo za analizospletnega mesta ter v trženjske namene. Naslednje preglednicevsebujejo podroben opis piškotkov, ki jih uporabljamo:

Informacije v povezavi z vašimi pravicami

Skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov so vam nasplošno zagotovljene naslednje pravice:

//Pravica do informacij v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jihshranjujemo.

//Pravica do zahtevka za popravek, izbris ali omejeno obdelavovaših osebnih podatkov.

//Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za naš legitimeninteres, javni interes ali tržne raziskave, razen če dokažemo, da obstajajo nujni, upravičeni razlogi, ki prevladajo nad vašimiinteresi, pravicami in svoboščinami, ali če je tovrstna obdelavapodatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambopravnih zahtevkov.

//Pravica do prenosljivosti podatkov.

//Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvopodatkov.

//Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo svojih osebnihpodatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom od umika dalje. Več informacij najdete v zgornjem poglavju, ki opisuje obdelavopodatkov na podlagi vašega soglasja.

Če želite uveljavljati svoje pravice, prosimo naslovite svojo zahtevona spodnji naslov.

Stik

Za morebitna vprašanja v zvezi z zaščito podatkov se prosimo obrnite na odgovorno osebo za varstvo podatkov na naslovu:

Odgovorna oseba za varstvo podatkov
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana

E-mail: lpc.si@bayer.com

Sprememba izjave o zasebnosti

Izjavo o zasebnosti lahko občasno posodobimo. Posodobitve izjave o zasebnosti bodo objavljene na našem spletnem mestu. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na našem spletnem mestu, zato priporočamo, da ga redno obiskujete, da bi se seznanili z morebitnimi posodobitvami.

Zadnja posodobitev: 07.07.2022